Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
« September 2019 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Entries by Topic
All topics  «
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
You are not logged in. Log in
Phần trất ngất bởi Songoku năm 2096
Thursday, 19 September 2019
Texas A&M University sự lựa chọn thông minh

Du há» c Mỹ Ä‘ã không còn xa lạ trong thá» i buổi bấy giá» . Việc lá»±a chá» n má»™t môi trÆ°á» ng há» c tập phù hợp và chất lượng để du há» c Ä‘ã trở thành mục Ä‘ích của nhiá» u sinh viên hiện tại. Nhiá» u trÆ°á» ng đại há» c tại Hoa Kỳ có uy tín và đảm bảo chất lượng hàng đầu toàn cầu Ä‘iển hình có đại há» c Texas A&M. Ä áº¡i há» c Texas A&M thật sá»± là lá»±a chá» n sáng suốt của nhiá» u cá»±u du há» c sinh Ä‘ã thành công.

Sá»± phát triển của Ä áº¡i há» c Texas A&M là tầm nhìn trong giáo dục

TrÆ°á»›c Ä‘ây là trÆ°á» ng Cao đẳng Nông nghiệp và Máy móc Texas được thành lập vào tháng 10/1876 theo các quy định của Ä áº¡o luật cấp đất có tên Morrill. Morrill Land – Grant Act là cÆ¡ sở giáo dục đại há» c thuá»™c công lập thành lập đầu tiên ở Texas.

Ä áº¿n nay Texas A&M University Ä‘ã trở thành hệ thống giáo dục Ä áº¡i há» c đảm bảo nhất Hoa Kỳ vá»›i cÆ¡ sở và phân hiệu khắp Hoa Kỳ nhÆ° WTAMU, Texas A&M University Corpus Christi, Ä áº¡i há» c Texas A&M, University Commerce. ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo được xây dá»±ng và kiểm định chất lượng giáo dục bởi nhiá» u tổ chức và hiệp há»™i giáo dục Hoa Kỳ.

CÆ¡ sở vật chất hiện đại ở tất cả các Ä áº¡i há» c thành viên

Ä áº¡i há» c Texas A&M có diện tích rá»™ng đến 55 ha vá»›i khuôn viên chính là khu College Station Campus. Bao gồm nhiá» u khu nhà hoành tráng, các khu liên hợp thi đấu thể thao Ä‘a năng và má»™t lối Ä‘i được thiết kế riêng cho ngÆ°á» i Ä‘i bá»™ vá»›i má»™t bá»™ sÆ°u tầm các tượng được chế tạo bằng Ä‘á cẩm thạch đặt dá» c theo hai bên lối Ä‘i.

Hệ thống cÆ¡ sở vật chất luôn được trÆ°á» ng Ä áº¡i há» c Texas A&M quan tâm đến sinh viên. TrÆ°á» ng xây dá»±ng khu Sbisa Dining Hall là nhà ăn chính cho sinh viên vào buổi trÆ°a phục vụ chất lượng không thua kém nhà hàng 3 sao. Sân vận Ä‘á»™ng Gợi ý trả lá» i phá» ng vấn du há» c Mỹ vá»›i 5 câu há» i kinh Ä‘iển nhất Kyle Field của (TAMU) được xây dá»±ng và Ä‘Æ°a vào sá»­ dụng từ năm 1927, sân vận Ä‘á»™ng Kyle Field diá»…n ra các hoạt Ä‘á»™ng thể thao của sinh viên nhà trÆ°á» ng và là nÆ¡i đăng cai các sá»± kiện lá»… há»™i lá»›n.

Ngoài ra Texas A&M University còn có má»™t nhà hát lá»›n riêng tên là Rudder Theatre Complex, Ä‘ây là nÆ¡i tổ chức những hoạt Ä‘á»™ng Top 5 du há» c sinh Mỹ truyá» n cảm hứng cho bạn thá»±c hiện Æ°á»›c mÆ¡ văn hóa văn nghệ cÅ©ng nhÆ° nghệ thuật biểu diá»…n và là nÆ¡i tổ chức nhận xét năng lá»±c của sinh viên theo há» c ngành Nghệ thuật biểu diá»…n.

ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo và Ä‘iá» u kiện há» c tập thuá»™c top đầu nÆ°á»›c Mỹ

Vá»›i tất cả hệ thống Ä‘ào tạo ở các đại há» c thành viên, Ä áº¡i há» c Texas A&M xây dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo cho 42 ngành há» c bậc Ä áº¡i há» c và 40 ngành Ä‘ào tạo Thạc sÄ©, nghiên cứu sau Ä áº¡i há» c. Các ngành há» c của trÆ°á» ng Ä‘i đầu xây dá»±ng đặc biệt có ngành khoa há» c thông tin địa lý được ghi nhận chất lượng bởi Há»™i đồng khoa há» c ứng dụng thuá»™c ABET.

Sinh viên theo há» c tại TAMU ngoài được há» c tập trong môi trÆ°á» ng tiên tiến còn được giao lÆ°u, phát triển các kỹ năng sống bởi cá»™ng đồng sinh viên thân thiện. Giảng viên trá»±c tiếp trao đổi vá»›i sinh viên các ngành há» c vá» nghiên cứu vá»›i tỉ lệ sinh viên và giảng viên là 17/1.

Vá»›i cÆ¡ sở vật chất hiện đại, tiện nghi cùng chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo chất lượng và tiên tiến, TAMU chính là sá»± lá»±a chá» n thông minh của bạn khi có ý định du há» c tại Mỹ. Ä ây không chỉ là cÆ¡ há»™i để sinh viên thá»­ thách bản thân mà còn là cÆ¡ há»™i trải nghiệm môi trÆ°á» ng giáo dục tuyệt vá» i của Hoa Kỳ tại tất cả các cÆ¡ sở thành viên của trÆ°á» ng Ä áº¡i há» c Texas A&M.

 


Posted by sethtrangsg69 at 1:57 PM EDT
Post Comment | Permalink | Share This Post

View Latest Entries